Bárta, Miroslav

Miroslav Bárta (*1969) vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti je ředitelem Českého egyptologického ústavu v Praze a Káhiře a vedoucím archeologických výzkumů na pyramidovém poli v Abúsíru.

Po dvouletém studiu egyptologie v Hamburku obhájil v roce 1997 doktorát, roku 2009 byl jmenován profesorem pro obor egyptologie. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie 3. a 2. tisíciletí př. Kr. Zabývá se vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a věnuje se také archeologickému a kulturně-historickému pozadí Starého Zákona. Kromě archeologické činnosti v Egyptě vedl také první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002–2003 a od roku 2003 vede výzkumy v egyptské Západní poušti. Roku 2009 začal s výzkumy také v Súdánu. Od roku 1998 přednáší na FF UK v Praze, v letech 2003–2004 působil jako profesor egyptologie na University of Pennsylvania. Je dvojnásobným nositelem ceny rektora Univerzity Karlovy v Praze za vědecký tvůrčí počin roku.

Je autorem řady českých i cizojazyčných monografií, mj. Život a smrt ve stínu pyramid. Hrobka v době stavitelů pyramid, Plavci v písku. K neolitickým počátkům staroegyptské mytologie a symbolismu, Něco překrásného se končí. Kolapsy složitých soustav – příčiny, průběh, následky, spolu s M. Kovářem se také jako editor a spoluautor podílel na kompendiích Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností a Dějiny a civilizace. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. K těmto velkým svazkům se řadí i útlejší knižní rozhovor s Tomášem Turečkem Kolaps neznamená konec.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net