AUTOŘI

Adamovič, Ivan

je kulturní publicista a jeden ze spoluautorů knihy Něco se muselo stát.

Balvín, Jaroslav

je autor, editor a publicista, organizátor literárního života v Ústeckém kraji. Debutoval v roce 2010 novelou Mácha: Deníky (Turistický průvodce), po které následovaly další prózy.

Bárta, Miroslav

je český egyptolog a archeolog, zabývající se mimo jiné tématy vztahu člověka a krajiny ve starověku a vývoje a kolapsu komplexních společností.

Bartuška, Václav

je český diplomat, politik a publicista, od roku 2006 také zvláštní velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti.

Baštecká, Bohumila

je psycholožka v oblasti sociální a klinické a také spoluautorka knihy Tři svíce za budoucnost (2012).

Bělohradský, Václav

je významný současný český filosof a sociolog. Od roku 1970 žije, publikuje a přednáší v Itálii a od roku 1991 také v Česku.

Beneš, Ivan

se zabývá problematikou energetiky, vody a potravin z pohledu lidské bezpečnosti. Je spoluautorem knihy Tři svíce za budoucnost (2012).

Biller, Rada

se narodila v ázerbajdžánském Baku, po otci je Arménka a po matce Židovka. V mládí žila v Praze, od roku 1970 v Německu. Je autorkou převážně autobiografických próz a matkou spisovatele Maxima Billera.

Bulvová, Renata

píše mikropovídky a básně. V 90. letech organizovala v pražské restauraci U Bubeníčků Literární a kulturní klub 8, je spoluzakladatelkou projektů Poezie pro cestující a Den poezie.

Calábek, Milan

je dřívější divadelní dramaturg a režisér, od 80. let se však věnuje etnografii a léčitelství, založil a vede esoterické centrum Mandala. Je spoluautorem knihy Tři svíce za budoucnost (2012).

Černý, Dan

se věnuje ilustraci a také filmové a především komiksové tvorbě. Jeho zatím nejúspěšnějším hrdinou je jedenáctiletý lovec duchů Fanouš, kterému autor věnoval už tři samostatná alba.

Cílek, Václav

je geolog a spisovatel, jeden z našich nejrespektovanějších popularizátorů vědy, kterou uvádí do souvislosti s literaturou a uměním, vykladač české krajiny a života v ní. Autor celé řady publikací, za něž získal mj. Cenu Toma Stopparda nebo Cenu VIZE 97.

Cílková, Eva

je pedagožka a také jedna ze spoluautorů knihy Něco se muselo stát.

Cílková, Kristýna

je výtvarnice působící v současnosti na Jávě. Přispěla do knihy Tři svíce za budoucnost (2012).

Daněk, Václav

básník a překladatel, mj. autor sbírky Ozvěny z dubového stolu.

Dostál, Ivo

je hydrolog, ekologický publicista a jeden ze spoluautorů knih Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

Dostálová, Pavla

je lesní inženýrka a spoluautorka knihy Tři svíce za budoucnost (2012).

Drábová, Dana

je jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a mistostarostka Pyšel.

Drozd, Pavel

prozaik, esejista, redaktor, filmový kritik.

Drulák, Petr

je profesor politologie a dřívější ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

Dudák, Vladislav

je filosof, historik a učitel. Jako spoluautor přispěl také do knihy Něco se muselo stát.

Dvořáková, Vladimíra

je profesorka politologie působící na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a mimo jiné předsedkyně Akreditační komise ČR.

Hauser, Michael

je český filosof a překladatel zabývající se recepcí současné levicové teorie.

Havelka, Jiří

divadelní a filmový režisér, dramatik, scenárista, herec, vysokoškolský pedagog.

Höschl, Cyril

je psychiatr, hojně publikující popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog.

Hruška, Petr

je mnoha cenami vyznamenaný a překládaný básník a literární vědec.

Janouch, František

je jaderný fyzik, jeden z významných československých disidentů a zakladatel Nadace Charty 77 ve Švédsku.

Keller, Jan

je sociolog, komentátor české politiky a od roku 2014 také poslanec Evropského parlamentu.

Kirwan, Jane

je anglická básnířka s irskými kořeny žijící mezi Prahou a Londýnem. V roce 2002 získala za svou druhou sbírku cenu Anglické rady pro umění (Arts Council Writers' Award).

Klimeš, Jeroným

je psycholog věnující se především rodinným a partnerským vztahům a mj. jeden ze spoluautorů knih Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

Komárek, Stanislav

je profesor v oboru filosofie a dějiny přírodních věd, popularizátor vědy a spisovatel.

Kotrlý, Tomáš

je jeden z prvních kvalifikovaných poradců pro pozůstalé v ČR. Přispěl také do knihy Něco se muselo stát.

Kovář, Martin

je historik a ředitel Ústavu světových dějin FF UK. Zabývá se především moderními světovými a obecnými dějinami a dějinami Velké Británie.

Kubec, Jaroslav

je stavební inženýr se specializací na hydrotechnické stavby a také jeden ze spoluautorů knihy Něco se muselo stát.

Laňka, Jiří I.

je vedoucí výcvikového oddělení Útvaru rychlého nasazení Policie ČR a jáhen pražské arcidiecéze.

Linhart, Patrik

je spisovatel, výtvarník a performer řadící se k alternativní teplické scéně.

Lundiaková, Hana

se věnuje volné umělecké tvorbě, hraje na akordeon, zpívá (např. se skupinami Rudovous, Trenér Norů nebo Tři sestry) a píše lyrické prózy.

Lupták, Milan

je politolog věnující se komparaci politických systémů a dějinám politických ideologií a teorií.

Luptáková, Marina

přednáší na Husitské teologické fakultě UK v Praze a jako spoluautorka se podílela také na knize Něco se muselo stát.

Macháček, Aleš

se v 70. letech zapojil do ilegální distribuce knih a periodik, po tříletém věznění pak emigroval do Velké Británie. V roce 2001 byl za své aktivity doma i v zahraničí vyznamenán cenou Gratias agit.

Malijevský, Igor

je básník, prozaik, publicista a umělecký fotograf. Vystupuje s hudebně-recitační formací Hlinomazův apetit a spolu s Jaroslavem Rudišem založil a uvádí literární kabaret EKG v divadle Archa.

Mikuláš, Radek

je geolog a jeden ze spoluautorů knih Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

Moník, Josef

prozaik a překladatel, mj. autor knihy esejů a povídek Portrét umělce jako starého muže.

Moravec, Václav

je televizní a rozhlasový moderátor a redaktor, který zároveň přednáší mediální právo, etiku a audiovizuální tvorbu na FSV UK a FAMU.

Návara, Jiří

je podnikatel a zakladatel vzdělávacího centra Ace Academy. Přispěl také do knih Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

Navrátil, Jiří

je spisovatel, který zároveň od šedesátých do devadesátých let z pozice nakladatelského redaktora pečoval o nastupující spisovatelské generace.

Overstreet, Martina

je scenáristka a publicistka, spoluautorka několika oceňovaných publikací věnujících se české alternativní scéně.

Pajas, Robert

píše a živí se jako středoškolský učitel. Je jedním ze spoluautorů knihy Něco se muselo stát.

Palla, Marian

je výtvarník, básník, prozaik, dramatik, publicista a jeden z nejdůslednějších českých konceptualistů. Jeho hlavním zájmem zůstává výtvarné umění, svými malbami je zastoupen v řadě galerií.

Píchová, Vanda

je evropská patentová advokátka. Jako spoluautorka přispěla také do knihy Něco se muselo stát.

Pilátová, Markéta

spisovatelka, překladatelka a novinářka, mj. autorka Zlatou stuhou 2020 oceněné knihy Co vyprávěla gorila a spoluautorka knih s Markem Goriílí táta a Gorilí táta v Africe.

Pokorný, Petr

je biolog působící v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy. Přednáší na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK. 

Poláček, Pavel

je autorem pěti set párů ručně šitých bot na míru a jedním ze spoluautorů knihy Něco se muselo stát.

Přibáň, Jiří

je právník a sociolog, přednášel na mnoha zahraničních univerzitách, v současné době působí jako profesor na Cardiff University. Publikuje především na téma teorie, sociologie a filozofie práva.

Prokopová, Alena

je filmová kritička.

Robejšek, Petr

je český politolog a poradce pro strategické plánování žijící v Německu.

Řoutil, Michal

je český slavista a rusista zaměřující se především na dějiny ruské středověké kultury a východokřesťanské výtvarné umění. Působí jako překladatel, editor a odpovědný redaktor několika knižních řad.

Růžička, Jiří G.

je kulturní publicista, redaktor časopisu A2 a také jeden ze spoluautorů knihy Něco se muselo stát.

Schmelzová, Radoslava

je historička umění a kurátorka. Jako spoluautorka se podílela také na knihách Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

Skála, František

je výtvarník a ilustrátor, držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého, člen divadla Sklep i několika hudebních těles, autor komiksových knih pro děti.

Skočovský, Luděk

je odborník na informační technologie a jeden ze spoluautorů knih Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

Šmidl, Per

dánský spisovatel, autor románu Maringotka 537, Christiánie.

Smolík, Václav

je původně stavař a výtvarný fotograf, momentálně profesí především kameraman a včelař, jeden ze spoluautorů knihy Něco se muselo stát.

Špulák, Jaroslav

je redaktor, kulturní a především hudební publicista a spisovatel.

Teichmann, Václav

Václav Teichmann (1954), český karikaturista, oceněný v největší světové soutěži profesionálních kreslířů pro noviny World Press Cartoon – v roce 2010 získal druhou cenu, jako Evropan byl první.

Toman, Marek

básník, prozaik, publicista, mj. autor románu Oko žraloka (Novela bohemica 2018) a spoluautor knihy Zrádce, hrdina, spisovatel? Jaroslav Klecan z Reportáže, psané na oprátce (Novela bohemica 2021) .

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net