Janouch, František

František Janouch (*1931) je český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl, disident a zakladatel Nadace Charty 77 ve Švédsku.

Ještě jako středoškolský student vstoupil v roce 1948 do KSČ. Na vysokoškolská studia odešel do SSSR, vystudoval fyzikální fakultu Leningradské univerzity, následovala aspirantura a kandidátská disertace na Lomonosově univerzitě v Moskvě. Po návratu do Československa byl vedoucím oddělení teoretické jaderné fyziky v Ústavu jaderné fyziky v Řeži, předsedou organizace KSČ tamtéž a docentem na MFF UK v Praze. Byl zakládajícím členem Evropské fyzikální společnosti a zástupcem jejího výkonného tajemníka.

V roce 1970 byl z politických důvodů vyhozen ze zaměstnání a bylo mu zakázáno přednášet na Karlově universitě, následně byl vyloučen z KSČ. Po četných mezinárodních protestech mu bylo v roce 1974 umožněno odjet do zahraničí. Byl zbaven československého občanství a pracoval nejdříve v Institutu Nielse Bohra v Kodani, potom přijal hostující profesuru, kterou mu nabídla Královská švédská akademie věd, a po jejím skončení působil dál jako vědecký pracovník ve Stockholmu. Přednášel na desítkách univerzit v mnoha zemích Evropy, USA a Asie.

V současné době je předsedou Nadace Charty 77, voleným členem sněmu AV ČR a členem vědeckých rad řady institucí. Vystupuje na veřejnosti, komentuje a publikuje, mj. i populárně-vědecké články v časopise Vesmír. Uveřejnil kolem stovky vědeckých prací a několik set populárně-vědeckých a polemických článků. Je autorem, spoluautorem či vydavatelem několika desítek knih, uveřejněných v mnoha zemích.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net