Höschl, Cyril

Cyril Höschl (*1949) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog, profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy byl jmenován v roce 1991. Po listopadu 1989 byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 zastával funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je ředitelem Psychiatrického centra Praha a přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. Působil také jako profesor na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (2004–2011), je zakládajícím členem (2001) a byl viceprezidentem (2005–2013) Vídeňské školy klinického výzkumu. V letech 2007–2008 byl mj. prezidentem Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 prezidentem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a České lékařské akademie (v letech 2004–2011 byl jejím prezidentem).

Získal řadu domácích i zahraničních ocenění, hojně publikuje nejen v odborném tisku. Mimo jiné byl členem ediční rady Lidových novin, od roku 1994 je členem redakční rady časopisu Vesmír a od roku 1997 šéfredaktorem časopisu Psychiatrie. Zároveň je členem edičních rad zahraničních odborných časopisů a pravidelně píše do časopisu Reflex. Je autorem či spoluautorem řady učebnic a skript, mj. Psychiatrie pro praktické lékaře, a přispěl i do učebnic amerických (International Handbook of Psychiatry. A concise guide for medical students, residents, and medical practitioners).

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net