Drulák, Petr

Petr Drulák (*1972) je český politolog. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, přednášel na Fakultě sociálních věd UK a v roce 2012 byl jmenován profesorem. Byl také šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy a od roku 1998 působil v Ústavu mezinárodních vztahů, v letech 2004–2013 jako jeho ředitel. Ve svých akademických aktivitách se zabýval politickou teorií, evropskou integrací a teorií mezinárodních vztahů. Vydal řadu učebnic a dalších odborných publikací, širší veřejnosti je určena kniha Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Věnuje se rovněž publicistice v odborném tisku i v novinách a časopisech.

V roce 2014 byl jmenován prvním náměstkem ministra zahraničních věcí ČR a následně politickým tajemníkem ministerstva a ředitelem Kabinetu ministra.

Jako jeden ze spoluautorů se také podílel na knize Něco se muselo stát.

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net