Dvořáková, Vladimíra

Vladimíra Dvořáková (*1957) působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde byla v letech 2003–2015 vedoucí katedry politologie. Od roku 2006 je předsedkyní Akreditační komise ČR. V letech 1994–2014 byla výkonnou redaktorkou, respektive šéfredaktorkou odborného časopisu Politologická revue, v roce 2014 byla jmenována editorkou časopisu World Political Science (IPSA). V letech 2000–2006 byla členkou výkonného výboru Světové politologické asociace (International Political Science Association – IPSA), v letech 2003–2006 byla zároveň viceprezidentkou této asociace.

Napsala  řadu odborných monografií a článků publikovaných v České republice i v zahraničí. Píše také texty určené širší veřejnosti, v roce 2011 měla velký ohlas její kniha Rozkládání státu. V roce 2009 získala cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a dialog (uděluje redakce časopisu Listy), v roce 2012 cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost (uděluje Nadace Charty 77). V současnosti se zabývá zejména problematikou korupce, je členkou rady Fondu Otakara Motejla, založeném nadací Open Society Fund.

Jako spoluautorka se podílela také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net