Laňka, Jiří I.

Jiří I. Laňka (*1965) vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje u Policie ČR, od roku 1989 je služebně zařazen u Útvaru rychlého nasazení, kde působí jako vedoucí výcvikového oddělení. Od roku 2012 studuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v doktorském studijním programu. V roce 2011 přijal jáhenské svěcení a v současné době je ustanoven ke službě v římskokatolické duchovní správě při kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově s pověřením pro práci ve prospěch policie. Je jedním ze zakládajících členů Křesťanské policejní asociace.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net