Vlašínová, Helena

Helena Vlašínová (1953) vystudovala Agronomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde pracuje ve výzkumu na Ústavu biologie rostlin. Dlouhodobě se zabývá pěstováním rostlin v souladu s přírodou, spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Lipka v Brně. Ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronika v Brně pořádá pravidelná setkání přátel přírodní zahrady, od roku 1998 je členkou asociace Permakultura (CS). Vydala knihu Zdravá zahrada. Přispěla do knihy Tři svíce za budoucnost (Novela bohemica 2012).

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net