Filip, Jiří

Jiří Filip (*1953) vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy  obor jaderná fyzika. Specializuje se na stanovení velmi nízkých aktivit radionuklidů v životním prostředí. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá stanovením stáří a časově-teplotním vývojem hornin metodou fission track. Zajímá se rovněž o filosofii dějin, paleoklimatologii a zvláště o klimatické cykly a náhlé klimatické změny ve spojení s evolucí člověka. Přispěl do publikací Živel Země, Atmosféra a klima a Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Tři svíce za budoucnost.

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net