Janovská, Kateřina

Kateřina Janovská (1958) vystudovala obor hygiena potravin na Vysoké škole veterinární v Brně, ale veterinární hygieně se věnovala jen několik let a od roku 1990 pracuje ve zdravotnictví. Na okresní a krajské hygienické stanici pracovala jako hygienik výživy a později také v laboratoři mikrobiologie potravin a vod. Od r. 1998 se zabývá podporou zdraví a intervenčními preventivními programy pro veřejnost. Získala specializaci v oboru ochrana veřejného zdraví a od r. 2008 provozuje nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na prevenci a podporu zdraví. Je také předsedkyní občanského sdružení Národní síť podpory zdraví, které v rámci ČR sdružuje odborníky v této oblasti. Přispěla do knihy Tři svíce za budoucnost (Novela bohemica 2012).

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net