Kovář, Martin

Martin Kovář (*1965) je historik moderních světových a obecných dějin. Věnuje se především dějinám Anglie, respektive Velké Británie a jejího impéria, dějinám mezinárodních vztahů a dějinám 20. století obecně. Přednáší na FF UK v Praze, kde je od roku 2002 ředitelem Ústavu světových dějin. Spolu s Miroslavem Bártou je editorem a spoluautorem kompendií Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností a Dějiny a civilizace. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net