Hauser, Michael

Michael Hauser (*1972) vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se kritickou teorií a neo- i postmarxismem ve vztahu ke krizovým momentům současné civilizace. Působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a na Pedagogické fakultě UK. Kromě Filosofického časopisu publikuje též v Salonu (literární příloze Práva), A2 a Literárních novinách.

V roce 2002 založil občanské sdružení SOK - Sdružení pro levicovou teorii, které usiluje o recepci současné levicové teorie a o vzájemnou komunikaci mezi filosofií, sociologií a ekonomií. V roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané!, upozorňující na defekty demokracie v ČR.

Je autorem knih Adorno: moderna a negativita, Prolegomena k filosofii současnosti, Cesty z postmodernismu, Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků, knihy rozhovorů Kopat do žuly motykou a básnické sbírky Katarze. Jako editor a spoluautor připravil sborník Sociální stát a kapitalismus, je také spoluautorem knihy Kritika depolitizovaného rozumu a věnuje se překladu filosofických děl (mj. Th. W. Adorno, M. Horkheimer: Dialektika osvícenství, E. Fromm: Obraz člověka u Marxe či S. Žižek: Nepolapitelný subjekt. Chybějící střed politické ontologie).

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net