Šrek Bromová, Veronika

Veronika Šrek Bromová (1966) vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou u Jiřího Šalamouna. V roce 1991 byla spoluzakladatelkou literárně-uměleckého časopisu YAZZYK, v r. 1997 patřila k finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého, v r. 1999 reprezentovala svou instalací Zemzoo Českou republiku na 58. benátském bienále současného umění. Mj. spoluzaložila galerii Home, od roku 2001 do r. 2011 vedla na pražské Akademii výtvarných umění Školu nových médi II. – fotografický a digitální obraz. Uspořádala řadu samostatných výstav a účastnila se desítek výstav společných. Její tvorba je součástí řady soukromých i veřejných sbírek, mj. české Národní galerie či francouzského Centre Pompidou. Žije v Praze a ve Stříteži u Poličky, kde pořádá výstavní a kulturní program v rámci celoročního provozu Galerie Kabinet Chaos Střítež, který je zaměřený na témata blízká přírodě.

Jako spoluautorka se podílela také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net