Kubec, Jaroslav

Jaroslav Kubec (*1931) absolvoval v letech 1950–1955 Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT (specializace hydrotechnické stavby). Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1970 na Vysoké škole dopravní v Žilině, kde později externě přednášel. Po praxi na výstavbě vodních děl na Váhu a činnosti v oblasti přípravy a projekce vodohospodářských staveb přešel v roce 1963 do Výzkumného ústavu dopravního v Praze, kde působil v Oddělení vodní dopravy až do roku 1990 (externě i později).

Soustředil se na problematiku ekonomické efektivnosti výstavby vodních cest a zejména na otázky spojené se záměrem průplavu Dunaj – Odra – Labe. V souvislosti s tím působil aktivně v pracovních skupinách Evropské hospodářské komise při OSN. Je spoluautorem několika knih o vodních cestách, autorem vysokoškolských skript. Vypracoval řadu referátů, přednesených na konferencích v ČR i v cizině. Od roku 1993 je nezávislým poradcem.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net