Dudák, Vladislav

Vladislav Dudák (*1958) je filosof, historik a učitel. Přednášel na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Fakultě stavební ČVUT, vyučuje na pražském Gymnáziu Gevo Jižní Město. Je spoluautorem vysokoškolských skript Kapitoly z filosofie člověka a Kapitoly z filosofie vědy, středoškolských učebnic, netradičních průvodců (např. Pražský poutník, Kutnohorský poutník, Prahou po Vltavě), rozsáhlé dvousvazkové Encyklopedie světové architektury a autorem knihy úvah z oblasti filosofie všedního dne Myšlenkování v zahradách bohů, snílků a filosofů. Editoval mimo jiné čtyři svazky vlastivědné publikace Krajina a lidé a jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net