Kohák, Erazim

Erazim Kohák (1933), filosof a publicista. V roce 1948 odešel s rodiči do emigrace, v USA začal studovat při zaměstnání na Colgate University, jako stipendista absolvoval Yaleovu univerzitu. Vyučoval na Bostonské univerzitě, od r. 1977 jako profesor. V r. 1995 se natrvalo vrátil do Česka, učil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byl členem anglikánské církve, dnes v Českobratrské církvi evangelické. Věnuje se ekologickým tématům, v r. 1996 se stal laureátem Ceny Josefa Vavrouška. Je členem čestné rady Hnutí Duha, čestného předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život na Zemi a čestné rady Dětí Země. Mezi jeho nejčtenější knihy patří Pražské přednášky, Zelená svatozář či Kopí Dona Quijota.Přispěl do knihy Tři svíce za budoucnost (Novela bohemica 2012).

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net