Řoutil, Michal

Michal Řoutil (*1973) je český slavista a rusista, šéfredaktor ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství (vychází od roku 2007 při Ústavu východního křesťanství Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, www.parresia.cz) a zakladatel a editor edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu, vycházející v nakladatelství Pavel Mervart.

Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav východoevropských studií). Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké kultury, rozkol ruské církve v polovině 17. století, staroobřadní hnutí a východokřesťanské výtvarné umění. Na Katolické teologické fakultě téže univerzity absolvoval kurz syrské aramejštiny a v oblasti syrologie rovněž publikuje. Působí jako překladatel, editor a odpovědný redaktor několika knižních řad.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net