Bělohradský, Václav

Václav Bělohradský (1944) vystudoval filosofii a češtinu na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 1970 odešel do italského exilu. Od roku 1973 vyučoval sociologii na Univerzitě v Janově, od roku 1991 vyučuje politickou sociologii na Univerzitě v Terstu. V první polovině devadesátých let působil jako hostující profesor na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1997 spolupracuje s deníkem Právo a jeho literární přílohou Salon. Česky vydal mj. knihy Přirozený svět jako politický problém (1991), Myslet zeleň světa. Rozhovor s Karlem Hvížďalou (1992), Kapitalismus a občanské ctnosti (1992), Mezi světy & mezisvěty (1997) nebo Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby (2007, třetí opravené a doplněné e-bookové vydání 2013).

V nakladatelství Novela bohemica publikoval v roce 2013 opravené a podstatně rozšířené vydání knihy rozhovorů Mezi světy & mezisvěty. Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knize Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net