Vobořil, Jan

Jan Vobořil (1980) vystudoval práva na Právnické a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí jako samostatný advokát v Praze a zároveň jako výkonný ředitel v nevládní watchdogové organizaci Iuridicum Remedium (IuRe), kde se věnuje zejména otázkám vztahu lidských práv a nových technologií.

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net