Hanika, Jiří

Jiří Hanika(1944) vystudoval Fakultu organické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (1966), kde působí – od roku 1996 jako profesor organické technologie – dosud, přednáší v oborech vícefázové reaktory a farmaceutické inženýrství, na Univerzitě Pardubice také průmyslovou katalýzu. Byl ředitelem Ústavu chemických procesů AV ČR (2004–2012), kde se zabývá chemickým inženýrstvím, procesy sdílení hmoty a tepla, vícefázovými reakčními systémy a heterogenní katalýzou. Je autorem 140 odborných článků a 26 patentů, podílel se na odborných monografiích vydaných v zahraničí, je členem Working party on Chemical reaction engineering (EFCE) a České společnosti průmyslové chemie, působí v redakčních radách časopisů Chemické listy, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Hemijska Industrija a Chemical Papers.Přispěl do knihy Tři svíce za budoucnost (Novela bohemica 2012).

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net