Pelikán, Jiří

Příběh Jiřího Pelikána (1923–1999) se řadí ke klíčovým svědectvím o československých dějinách druhé poloviny 20. století. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů československého exilu po roce 1968, který byl díky své do té doby úspěšné československé kariéře zároveň znalcem zdejšího složitého politického zákulisí. Od konce šedesátých let působil dvacet let v Itálii i v dalších evropskch zemích, založil a vydával časopis Listy a v roce 1979 se stal prvním Čechem zvoleným do Evropského parlamentu. (V roce 1984 svůj mandát obhájil – znovu si získal italské voliče, kteří mu dali své preferenční hlasy.)

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net