Vlašín, Mojmír

Mojmír Vlašín (1954), ekolog.Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V l. 1991–1996 byl náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody, od roku 1996 pracuje v Ekologickém institutu Veronica v Brně, je členem redakčních rad časopisů Veronica a Sedmá generace. V l. 2000–2008 působil externě na Ekonomické universitě ve Vídni a od roku 2000 učí na Masarykově univerzitě v Brně. Od r. 1990 je činný v brněnské komunální politice, v l. 2006–2010 předsedal představenstvu Lesů města Brna, a. s. S Alešem Máchalem vydal knihu Desatero domácí ekologie a je autorem či spoluautorem několika odborných publikací.Přispěl do knihy Tři svíce za budoucnost (Novela bohemica 2012).

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net