Komárek, Stanislav

Stanislav Komárek (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, ale záhy emigroval do Rakouska, kde po udělení azylu pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a v Zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. V roce 1990 se vrátil do Prahy a spoluzaložil tu Katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, pro tento obor byl také v roce 2001 jmenován profesorem. Přednáší i na dalších vysokých školách.

Své studie opírá také o časté cesty po světě, z nichž píše mimořádné reportáže, které stejně jako další hojnou publicistiku uveřejňuje v novinách a časopisech a řadí do knih. Kromě odborných publikací se věnuje i popularizaci vědy (Eseje o lidských duších a společnosti I, II, Mír s mloky, Leprosárium), napsal několik básnických sbírek (souborné vydání Mé polopouště) a také značně vyhraněné, zčásti autobiografické prózy (Černý domeček, Opšlstisova nadace a Mandaríni).

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knihách Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

 

web autora

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net