Majtenyi, David

PhDr. David Majtenyi (1976), původní profesí letecký mechanik – avionik, následně vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2013–2019). Působí v Archivu Národního muzea jako kurátor sbírek Archivu Muzea dělnického hnutí. Zabývá se především historií československého letectva, španělské občanské války, komunistického odboje a dějinami jihoslovanských zemí. Spolu s Jiřím Rajlichem je autorem rozsáhlé syntézy o účasti Čechoslováků v občanské válce ve Španělsku Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936‒1939 (Svět křídel, Cheb 2012) a dále je autorem či spoluautorem několika desítek původních článků a odborných studií. Je spoluautorem (s Markem Tomanem) knihy Zrádce, hrdina, spisovatel? Jaroslav Klecan z Reportáže, psané na oprátce.

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net