Mikuláš, Radek

Radek Mikuláš (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a pracuje v Geologickém ústavu AV ČR v Praze, kde se zabývá stopami po činnosti organismů, drobnými tvary pískovcových skal a také strukturami ledových desek. Přírodu poznává díky své profesi a různým sportům, hlavně lezení, turistice, orientačnímu běhu a v zimě také bruslení na velkých vodních plochách.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knihách Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net