Schmelzová, Radoslava

Radoslava Schmelzová (*1959) vystudovala dějiny umění a péči o kulturní dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě a teorii a historii designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pracovala v Národní galerii v Praze, v Národním památkovém ústavu, ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér a v současnosti přednáší teorii výtvarného umění na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.

Věnuje se současnému umění s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví. Podílela se mj. na publikacích Krásná, černobílá Poldi. Josef Hoffmann, evropský architekt v Kladně, Ocelový král Karl Wittgenstein. Mecenáš a sběratel, Slavné vily středočeského kraje, na katalogu site specific divadelních projektů Umění místa či na průvodci Současná umělecká díla v krajině.

Jako spoluautorka se podílela také na knihách Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net