Zbořil, Zdeněk

Zdeněk Zbořil (1938), politolog a historik vystudoval zároveň na FF UK v Praze indonesistiku, na konci šedesátých let patřil k aktivistům studentského hnutí. Po roce 89 mj. působil na univerzitě v Soulu. v l. 1993–2000 byl zástupcem vedoucího katedry politologie a ředitelem Ústavu politologie na FF UK. Na českých vysokých školách přednáší dějiny mezinárodních vztahů, zabývá se politickým extremismem, v médiích komentuje českou i zahraniční politiku. Autor Dějin Malajsie, Singapuru a Bruneje a spoluautor řady dalších publikací, především Dějin Indonésie.Přispěl do knihy Tři svíce za budoucnost (Novela bohemica 2012).

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net