Sokol, Jan

Jan Sokol (1936), filosof, překladatel, vysokoškolský pedagog, autor řady filosofických publikací a také knih o počítačích. Vyučil se zlatníkem, dálkově studoval střední školu a matematiku na MFF UK. Pracoval jako programátor a vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Od roku 1991 přednáší na Univerzitě Karlově filosofii, antropologii a religionistiku, v zimním semestru 2008/9 také etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě v USA. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK.

Ve filosofii vychází z fenomenologické tradice a personalismu, těžištěm jeho zájmu je filosofická antropologie, antropologie institucí a etika. Signatář Charty 77, po roce 1989 se účastnil politického života, mj. byl v roce 1998 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Roku 2008 byl jmenován důstojníkem francouzského řádu Čestné legie.

Jako jeden ze spoluautorů se podílel také na knihách Tři svíce za budoucnost a Něco se muselo stát.

 

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net