Nové vydání románu Lenky Procházkové Beránek v pražském Luxoru

(4. 4. 2012) Lenka ProcházkováLenka Procházková uvedla ve středu 4. dubna 2012 v pražském Paláci knih Luxor druhé vydání svého románu Beránek. Kmotrem knihy byl Jindřich Štreit, jehož fotografie na obálce vznikla o několik let dříve než rukopis, ale předjímavě naznačuje příběh o Ješuovi (Ježíšovi) z Nazaretu, Miriam (Máří Magdaleně), Janu Křtiteli a učednících.
Ješua se s Janem Křtitelem seznámí během pobytu v komunitě vzdělaných esejců, ke kterým vstoupil do učení. Záhy jsou však oba vyhoštěni pro své „revoluční“ názory. Naplnit proroctví Starého zákona cítí jako své poslání. Během křtů u řeky Jordán získávají první učedníky. Tamtéž se setkávají s mladou ženou jménem Miriam. Úsilí o náboženskou reformu však vzbudí nepřátelství židovských konzervativců i římských okupantů. Po smrti Jana Křtitele pokračuje v šíření svého učení Ješua sám a neváhá pro věc obětovat i vlastní život.
„Sundala jsem Ježíše z kříže, abych ho vrátila lidem,“ říká autorka příběhu o svobodě, lásce a odpovědnosti za svět náš vezdejší.
Kniha vyšla poprvé v roce 2000 a její nové vydání vychází vstříc čtenářům, kteří se po ní již několik let marně ptají.
V Luxoru Jindřich Štreit, pro nějž je to jedna z nejmilejších knížek vůbec, s nadsázkou řekl, že by Beránka doporučil do každé rodiny.
Přivítat knihu přišli s mnoha dalšími návštěvníky Ludvík Vaculík a Erazim Kohák. Ve stejný den vyšly Literární noviny č. 14/2012 s rozsáhlou ukázkou z románu.

Autorka se představuje na svých webových stránkách:
lenkaprochazkova.wz.cz

Foto Michal Stavrev

archiv Stalo se/Stane se

přejít na začátek článku přejít na menu
logo oMicrone.net